Samråd gällande LOGS Logistics ansökan om miljötillstånd

LOGS har för avsikt att söka tillstånd för sin verksamhet att lagra, omlasta och transportera kemikalier i Södra Backa industriområde. Samrådet genomförs eftersom verksamheten kommer att omfattas av Miljöbalken och Sevesolagstiftningen.

För att läsa mer om den planerade verksamheten och processen med tillståndsansökan kan du hämta ett samrådsunderlag under fliken ”samråd”.