Skribentarkiv: logs

Samråd gällande LOGS Logistics ansökan om miljötillstånd

LOGS har för avsikt att söka tillstånd för sin verksamhet att lagra, omlasta och transportera kemikalier i Södra Backa industriområde. Samrådet genomförs eftersom verksamheten kommer att omfattas av Miljöbalken och Sevesolagstiftningen. För att läsa mer om den planerade verksamheten och processen med tillståndsansökan kan du hämta ett samrådsunderlag under fliken ”samråd”.

Järnvägsprodukten som används för intermodala transporter

Nya trailers

Fyra nya trailers ankom under veckan till vår kombiterminal och de går direkt in i vår intermodala linje mellan Borlänge och Luleå. Idag hanteras ca. 1800 trailers per år i det här intermodala flödet och efterfrågan ökar. Hållbarhet och klimatsmarta transporter är viktigt för oss på LOGS!

Certifikat för transporter samt omlastning & lagerhållning | Logs.se

LOGS blir ISO-certifierade

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har LOGS Logistics AB samt LOGS Terminal AB nu blivit certifierade enligt ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).