Skribentarkiv: cms

Logs lastbil

Fördjupat samarbete

LOGS och Hallton har under en lång tid haft ett djupgående samarbete men har under 2018 tagit ett steg till, där vi förutom att vi löser alla Halltons transporter, också har valt att göra en gemensam marknadsföring på en av LOGS trailer. Vi ser båda parter att vi gynnas av en sån här aktivitet vilket [...]