LOGS Logistics AB är nu Fair Transport-certifierade

FAIR TRANSPORT är en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg som bildar ett skyltfönster för åkeriföretags hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Inom dessa områden rapporteras hållbarhetsdata in, sammanställs och görs tillgängliga för omvärlden på webbplatsen fairtransport.se. Alla certifierade företag blir löpande uppföljda av en oberoende tredjepartsgranskning och på sätt säkerställs att […]

Samråd gällande LOGS Logistics ansökan om miljötillstånd

LOGS har för avsikt att söka tillstånd för sin verksamhet att lagra, omlasta och transportera kemikalier i Södra Backa industriområde. Samrådet genomförs eftersom verksamheten kommer att omfattas av Miljöbalken och Sevesolagstiftningen. För att läsa mer om den planerade verksamheten och processen med tillståndsansökan kan du hämta ett samrådsunderlag under fliken ”samråd”.

Järnvägsprodukten som används för intermodala transporter

Nya trailers

Fyra nya trailers ankom under veckan till vår kombiterminal och de går direkt in i vår intermodala linje mellan Borlänge och Luleå. Idag hanteras ca. 1800 trailers per år i det här intermodala flödet och efterfrågan ökar. Hållbarhet och klimatsmarta transporter är viktigt för oss på LOGS!

Certifikat för transporter samt omlastning & lagerhållning | Logs.se

LOGS blir ISO-certifierade

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har LOGS Logistics AB samt LOGS Terminal AB nu blivit certifierade enligt ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

Logs lastbil

Fördjupat samarbete

LOGS och Hallton har under en lång tid haft ett djupgående samarbete men har under 2018 tagit ett steg till, där vi förutom att vi löser alla Halltons transporter, också har valt att göra en gemensam marknadsföring på en av LOGS trailer. Vi ser båda parter att vi gynnas av en sån här aktivitet vilket [...]