Certifikat för transporter samt omlastning & lagerhållning | Logs.se

LOGS blir ISO-certifierade

Certifikat för transporter samt omlastning & lagerhållning | Logs.se

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har LOGS Logistics AB samt LOGS Terminal AB nu blivit certifierade enligt ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).