Välkomna till samråd gällande LOGS Logistics ansökan om miljötillstånd

 

LOGS har för avsikt att söka tillstånd för sin verksamhet att lagra, omlasta och transportera kemikalier i Södra Backa industriområde. Samrådet genomförs eftersom verksamheten kommer att omfattas av Miljöbalken och Sevesolagstiftningen.

För att läsa mer om den planerade verksamheten och processen med tillståndsansökan kan du hämta ett samrådsunderlag nedan.

För den praktiska planeringen är vi tacksamma om du anmäler ditt deltagande på e-postadressen samrad@logs.se. Sista anmälningsdag är den 12 mars.

Torsdag 16 mars kl 13-15 hålls samråd för omkringliggande verksamheter.

Torsdag den 16 mars kl 17-19 hålls samråd för närboende, allmänhet och ideella föreningar.

Samråden hålls på Gustav Wasa Hotell, Tunagatan 1, Borlänge.

Skriftliga synpunkter kan mailas till samrad@logs.se eller skickas till nedanstående adress senast den 23 mars 2023.

Eventuella frågor kan ställas till Oscar Lönn e-post oscar@logs.se eller telefon 070-7179433.

 

LOGS Logistics AB, Mästargatan 13, 781 71 Borlänge, Tel: 0243-22 40 70.

Samrådsunderlag 2023-03-01

PDF logga

Bilaga 1 Riskanalys arbetsmiljö

PDF logga

Bilaga 2 Grovriskanalys

PDF logga

Bilaga 3 Kemikalieförteckning-Gods

PDF logga