Intermodala transporter med transportföretaget Logs Logistics AB

LOGS är ett fristående transportföretag med intermodala transporter. Företaget har Dalarna som bas, men med världen som arbetsfält!

Våra ledord är kvalitet, flexibilitet och minskad miljöpåverkan.

Dessa genomsyrar hela vår verksamhet. Kvalitet uppnår vi med vår kvalitetspolicy. Flexibilitet uppnår vi med vägtransporter. Minskad miljöpåverkan når vi genom järnvägstransporter. I slutändan får du som kund en riktigt bra produkt.

Vi är ISO-certifierade enligt kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (ISO45001) samt även Fair Transport-certifierade.

Logs Logistics – ditt självklara val när det kommer till intermodala transporter! Kontakta oss idag!

Senaste nytt

Kontakta os sidag

Om oss

Rail & Road in perfect combination for the environment

Gods skall transporteras på järnväg de långa sträckorna och kompletteras med bil så lite som möjligt. De sträckor som vi och våra underleverantörer kör bil så gör vi det med fossilfri diesel (HVO100) i tanken. Vi är därför ett utmärkt val när det kommer till att välja intermodala transporter!

Lagring och hantering

Vi har i dagsläget ca. 20’000kvm lageryta där vi mellanlagrar och hanterar gods. Lagring erbjuds i både kalla samt uppvärmda lokaler. Lagren ligger i direkt anslutning till vår kombiterminal, vilket ger utmärkta förutsättningar till fler miljövänliga lagringsuppdrag.

Information

Villkor och ansvarsbestämmelser

Samtliga uppdrag utförs i enlighet med NSAB 2015

Skrymmeberäkning

kbm – Med skrymmande gods menas att vikten per kubikmeter understiger 280 kg. Beräkna längd x bredd x höjd = kbm 1 kbm = 280 kg

ppl – För pallar som ej är samlastningsbara.
Pallplats mått: Längd 120 x bredd 80 cm = 780 kg. 1 ppl = 780 kg

flm – Svårstuvat gods, godsets yta beräknas efter flakmeter.
1 flm är 1 x 2,5 meter x lastutrymmets fulla höjd. För att få fram flakmeterantalet beräkna längden x bredden x 0,4. Ex. 1 pall har måtten 1,2 x 0,8 meter x 0,4 = 0,4 flm 0,4 flm = 780 kg. 1 flm = 1950 kg. För gods längre än 6 meter är minsta debitering 225 kg / löpmeter.

Bra att tänka på vid intermodala transporter

Vid bokning – fullständiga adresser för lastning resp. lossning, kontaktpersoner och telefonnummer, öppettider och önskad leveranstid. Godsslag, antal kollin, vikt, skrymme och format.

Farligt gods – meddela vid bokning vilken mängd och un-nummer som finns i sändningen.

Märkning – väl uppmärkt med rätt etikett beroende på transportsätt, bra att även märka godset direkt på emballaget med adress och antal kollin som ingår i sändningen utifall någon etikett faller av.

Emballage – emballeringen skall vara tillräcklig för att hålla godset intakt och på plats under hela transporten.

Varuförsäkring – i transportörsansvaret finns vissa begränsningar, har dina varor ett värde över 150 kr / kg (inrikes), kolla upp vad som gäller.

Mer om oss och  intermodala transporter

Tack för ditt intresse för Logs Logistics AB, ditt självklara val när det kommer till intermodala transporter! Vi är ett fristående transportföretag med bas i Dalarna, men vår verksamhet sträcker sig över hela världen.
Vi är stolta över att erbjuda intermodala transporter, vilket innebär att vi kombinerar olika transportsätt för att optimera effektiviteten och minska miljöpåverkan. Våra ledord är kvalitet, flexibilitet och minskad miljöpåverkan, och dessa principer genomsyrar hela vår verksamhet.

För att säkerställa hög kvalitet har vi implementerat en kvalitetspolicy och är ISO 9001-certifierade. Detta innebär att vi arbetar aktivt med att upprätthålla och förbättra vår service och leverans till dig som kund.

Intermodala transporter är lika med flexibla transporter

Vi strävar också efter flexibilitet och erbjuder vägtransporter för att möta dina specifika behov. Genom att utnyttja olika transportsätt kan vi anpassa oss efter olika typer av gods och leveranskrav.
Vi är övertygade om att vi kan erbjuda dig en riktigt bra produkt genom våra intermodala transporter. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med dina transportbehov och tar hand om dina fraktutmaningar på bästa möjliga sätt!

Ansvar och villkor

NSAB 2015

PDF logga

NSAB 2015 English

PDF logga

Alltrans

PDF logga

CMR

PDF logga

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

”Kvaliteten i vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som leverantör av transporttjänster.”

Detta uppnår vi genom att:

 • Ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med kunder och leverantörer.
 • Utföra våra uppdrag rätt från början och i rätt tid.
 • Aldrig eftersätta tjänsternas kvalitet för att uppnå kortsiktiga mål.
 • Varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.
 • Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
 • Arbeta enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001

Miljöpolicy

”LOGS skall aktivt medverka till att värna om vår miljö, genom att erbjuda effektiva transportlösningar och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, som uppfyller miljölagstiftningen och kundernas krav.”

Detta uppnår vi genom att:

 • Ständigt utveckla våra tjänster så att miljöpåverkan begränsas, så långt som möjligt.
 • Ständigt öka kunskaperna om våra tjänsters miljöpåverkan.
 • Informera underleverantörerna om företagets miljöambitioner, så att hela verksamhetens miljöpåverkan minskas.
 • Arbeta enligt miljöledningssystem ISO 14001.

Kvalitetspolicy

ISO 9001 Certifiering

Miljöpolicy

ISO 14001 Certifiering

Arbetsmiljöpolicy

ISO 45001 Certifiering

ISO-certifikat

Fair Transport-certifikat

Galleri

Tjänster

Intermodala transporter

Logs intermodala transporter är produkten som kombinerar väg- och järnvägstransporter: flexibiliteten hos vägtransporter och järnvägens miljöfördelar. Termen intermodal transport syftar på användningen av två eller flera transportsätt. De långa sträckorna går på räls, medan leveransen till slutkund sker med bil. Vi skräddarsyr den lösning som passar dig.

Lastning, lossning, stuffning

Lagringsytor

Vi kan idag erbjuda ca 20’000 kvm lageryta, både i kalla och varma lokaler.

Där finns möjlighet att lagerhålla era produkter, sköta omlastningar och leveranser efter avrop. Ni får en kundinloggning till vårt lagersystem där ni kan se saldo, ta fram statistik och beställa transporter. Allt efter behov och önskemål.

Specialtransporter

När en transport är lång, bred eller hög och inte får plats på en vanlig trailer eller bil och släp så övergår transporten till specialtransport. Vår transportavdelning kontaktas och pris och fordon avgörs från gång till gång.

Avgifter & tilläggstjänster för inrikestransporter

 

Tillval Pris exkl. moms Kommentar
Avisering 150 kr Debiteras vid önskemål om avisering
Faktureringsavgift 60 kr Pris per faktura
Tillägg för pappersfaktura 120 kr Pris per faktura
Utskrift av fraktsedel 120 kr Pris per fraktsedel
Farligt gods 800 kr/trp.slag Pris per byte av transportslag
Ej korrekta ADR-handlingar 350 kr Pris per sändning
Kvittens 150 kr Pris per styck
Bomkörning 75 % Debiteras vid avbokad transport senare än 24h före lastning
Ny utkörning 1100 kr/h När fraktbetalaren förändrar transportuppdraget efter dess start.
När en sändning inte kan levereras enligt uppdrag eller när
fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad sändning.
Ommärkning / felaktig etikett 150 kr Debiteras per kolli
Väntetid 450 kr Pris per påbörjad 30 min-period
Omlastning (Crossdocking)
ADR-gods
48 kr
800 kr
Pris per ton, minimidebitering 20 ton
Pris per sändning
Skrymmeberäknas
Lagerhyra ute
Lagerhyra kallt
Lagerhyra varmt
30 kr
42 kr
58 kr
Pris per ton och dag, minimidebitering 10 ton
Pris per ton och dag, minimidebitering 10 ton
Pris per ton och dag, minimidebitering 10 ton
Skrymmeberäknas
Hantering in i lager
Hantering ut ur lager
ADR-avgift
48 kr
48 kr
800 kr
Pris per ton, minimidebitering 10 ton
Pris per ton, minimidebitering 10 ton
Pris per sändning
Skrymmeberäknas
Lossning / lastning av gods utanför ordinarie öppettider 2145 kr Pris per tillfälle. Vi bedömer möjligheten från fall till fall

 

Gods bredare än 240 cm och/eller längre än 600 cm debiteras enligt separat överenskommelse.
Övriga tjänster enl. separat överenskommelse.

Långgodsregler

Fraktberäkningsregler för långgods mellan 2,5 och 12 meter.

Bredd i cm Kg/längdmeter
1-40 200
41-80 400
81-120 650
121-160 970
161-240 1950

Plockbart långgods under 35 kg/kolli, med en längd av max 7 m, debiteras efter vikt max 3 kolli/sändning.

Terminaltaxa 2023

 

Tjänst Pris exkl moms Enhet
Container till/från järnväg   310 sek / lyft
Trailer/flak till/från järnvägsvagn   380 sek / lyft
Container extra lyft   400 sek / st
Trailer/flak extra lyft   450 sek / st
ADR-tillägg   185 sek / lyft
Tillfällig uppställning container (dag 2)   148 sek / dygn
Tillfällig uppställning container (dag 3)   296 sek / dygn
Tillfällig uppställning container (dag 4)   444 sek / dygn
Tillfällig uppställning container (dag 5 -)   725 sek / dygn
Tillfällig uppställning trailer (dag 2)   185 sek / dygn
Tillfällig uppställning trailer (dag 3)   370 sek / dygn
Tillfällig uppställning trailer (dag 4)   555 sek / dygn
Tillfällig uppställning trailer (dag 5 -)   906 sek / dygn
Lyft, ej i samband med järnvägstransport   450 sek / st
Lyft, in/ut tillfällig uppställning   400 sek / st
Öppning av kombiterminal utanför ord. öppettider  2145 sek / tillfälle
Reachstacker, timdebitering  1630 sek /tim
Lastmaskin, timdebitering   880 sek / tim
Snöröjning järnvägsvagn   700 sek / tim
Containertvätt   700 sek / tim
Snörning TIR-lina   350 sek / st
Uppfällning av underkörningsskydd   185 sek / st

 

Depå samt övriga tjänster enligt separata avtal.

Ladda ned

Offertförfrågan

Fyll i formuläret här intill för att skicka efter en offertförfrågan.
  Kunder & referenser

  SSAB logga
  LKAB Logga
  DB schenker logga
  Hallton logga
  Hallbyggarna jonsereds logga

  Nyheter

  LOGS Logistics AB är nu Fair Transport-certifierade

  FAIR TRANSPORT är en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg som bildar ett skyltfönster för åkeriföretags hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Inom dessa områden rapporteras hållbarhetsdata in, sammanställs och görs tillgängliga för omvärlden på webbplatsen fairtransport.se. Alla certifierade företag blir löpande uppföljda av en oberoende tredjepartsgranskning och på sätt säkerställs att […]

  Samråd gällande LOGS Logistics ansökan om miljötillstånd

  LOGS har för avsikt att söka tillstånd för sin verksamhet att lagra, omlasta och transportera kemikalier i Södra Backa industriområde. Samrådet genomförs eftersom verksamheten kommer att omfattas av Miljöbalken och Sevesolagstiftningen. För att läsa mer om den planerade verksamheten och processen med tillståndsansökan kan du hämta ett samrådsunderlag under fliken ”samråd”.

  Nya trailers

  Fyra nya trailers ankom under veckan till vår kombiterminal och de går direkt in i vår intermodala linje mellan Borlänge och Luleå. Idag hanteras ca. 1800 trailers per år i det här intermodala flödet och efterfrågan ökar. Hållbarhet och klimatsmarta transporter är viktigt för oss på LOGS!

  LOGS blir ISO-certifierade

  Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har LOGS Logistics AB samt LOGS Terminal AB nu blivit certifierade enligt ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

  Scania förlänger avtalet med LOGS i ytterligare ett år

  Det treåriga avtalet mellan Scania och LOGS förlängs med ett år. I uppdraget ingår transporter mellan Scanias fabrik i Luleå och Scanias fabrik i Södertälje. I och med detta befäster LOGS sin position på transportmarknaden i Norrbotten.

  Fördjupat samarbete

  LOGS och Hallton har under en lång tid haft ett djupgående samarbete men har under 2018 tagit ett steg till, där vi förutom att vi löser alla Halltons transporter, också har valt att göra en gemensam marknadsföring på en av LOGS trailer. Vi ser båda parter att vi gynnas av en sån här aktivitet vilket [...]