Intermodala transporter med transportföretaget Logs Logistics AB

LOGS är ett fristående transportföretag med intermodala transporter. Företaget har Dalarna som bas, men med världen som arbetsfält!

Våra ledord är kvalitet, flexibilitet och minskad miljöpåverkan.

Dessa genomsyrar hela vår verksamhet. Kvalitet uppnår vi med vår kvalitetspolicy. Flexibilitet uppnår vi med vägtransporter. Minskad miljöpåverkan når vi genom järnvägstransporter. I slutändan får du som kund en riktigt bra produkt.

Vi är ISO-certifierade enligt kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) samt arbetsmiljö (ISO45001).

Logs Logistics – ditt självklara val när det kommer till intermodala transporter! Kontakta oss idag!

Senaste nytt

Kontakta os sidag

Om oss

Rail & Road in perfect combination for the environment

Gods skall transporteras på järnväg de långa sträckorna och kompletteras med bil så lite som möjligt. De sträckor som vi och våra underleverantörer kör bil så gör vi det med fossilfri diesel (HVO100) i tanken. Vi är därför ett utmärkt val när det kommer till att välja intermodala transporter!

Lagring och hantering

Vi har i dagsläget ca. 5000kvm lageryta där vi mellanlagrar och hanterar gods. Under år 2021 kommer ett nytt lager på ytterligare 5000 kvm stå färdigt i direkt anslutning till vår kombiterminal vilket ger utmärkta förutsättningar till fler miljövänliga lagringsuppdrag.

Information

Villkor och ansvarsbestämmelser

Samtliga uppdrag utförs i enlighet med NSAB 2015

Skrymmeberäkning

kbm – Med skrymmande gods menas att vikten per kubikmeter understiger 280 kg. Beräkna längd x bredd x höjd = kbm 1 kbm = 280 kg

ppl – För pallar som ej är samlastningsbara.
Pallplats mått: Längd 120 x bredd 80 cm = 780 kg. 1 ppl = 780 kg

flm – Svårstuvat gods, godsets yta beräknas efter flakmeter.
1 flm är 1 x 2,5 meter x lastutrymmets fulla höjd. För att få fram flakmeterantalet beräkna längden x bredden x 0,4. Ex. 1 pall har måtten 1,2 x 0,8 meter x 0,4 = 0,4 flm 0,4 flm = 780 kg. 1 flm = 1950 kg. För gods längre än 6 meter är minsta debitering 225 kg / löpmeter.

Bra att tänka på

Vid bokning – fullständiga adresser för lastning resp lossning, kontaktpersoner och telefonnummer, öppettider och önskad leveranstid. Godsslag, antal kollin, vikt och format.

Kräver godset någon specialhantering? Frakthandling, rätt adress med kontaktuppgifter, ju mer desto bättre, antal kollin, varuslag, vikt och skrymme. Är det byte av godkänd EUR-pall i sändningen skall frakthandlingen märkas väl att så skall ske samt antal godkända pall.

Farligt gods – meddela vid bokning vilken mängd och un-nummer som finns i sändningen.

Märkning – väl uppmärkt med rätt etikett beroende transportsätt, bra att även märka godset direkt på emballaget med adress och antal kollin som ingår i sändningen utifall någon etikett faller av.

Emballage – är emballeringen tillräckligt att hålla godset intakt och på plats under hela transporten?

Varuförsäkring – i transportörsansvaret finns vissa begränsningar, har dina varor ett värde över 150 kr / kg (inrikes), kolla upp vad som gäller.

Ansvar och villkor

NSAB 2015

PDF logga

NSAB 2015 English

PDF logga

Alltrans

PDF logga

CMR

PDF logga

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

”Kvaliteten i vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som leverantör av transporttjänster.”

Detta uppnår vi genom att:

 • Ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med kunder och leverantörer.
 • Utföra våra uppdrag rätt från början och i rätt tid.
 • Aldrig eftersätta tjänsternas kvalitet för att uppnå kortsiktiga mål.
 • Varje uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.
 • Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
 • Arbeta enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001

Miljöpolicy

”LOGS skall aktivt medverka till att värna om vår miljö, genom att erbjuda effektiva transportlösningar och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, som uppfyller miljölagstiftningen och kundernas krav.”

Detta uppnår vi genom att:

 • Ständigt utveckla våra tjänster så att miljöpåverkan begränsas, så långt som möjligt.
 • Ständigt öka kunskaperna om våra tjänsters miljöpåverkan.
 • Informera underleverantörerna om företagets miljöambitioner, så att hela verksamhetens miljöpåverkan minskas.
 • Arbeta enligt miljöledningssystem ISO 14001.

Kvalitetspolicy

ISO 9001 Certifiering

Miljöpolicy

ISO 14001 Certifiering

Arbetsmiljöpolicy

ISO 45001 Certifiering

ISO-certifikat

Galleri

Tjänster

Intermodala transporter

Logs intermodala transporter är produkten som kombinerar väg- och järnvägstransporter: flexibiliteten hos vägtransporter och järnvägens miljöfördelar. Termen intermodal transport syftar på användningen av två eller flera transportsätt. De långa sträckorna går på räls, medan leveransen till slutkund sker med bil. Vi skräddarsyr den lösning som passar dig.

Bil, sjö & flyg

Bud – direkt

En bud-transport, vad är det? För oss spelar det ingen roll om det är 30 kg eller 30 ton. En bud-transport är det när vi, utan tidsödande samlastningar eller omlastningar, kör direkt till mottagaren i Sverige eller utrikes. Ditt gods avgör vilket fordon som behövs.

Utrikes partigods*

Vår utrikestrafik (europa) är uppbyggd i samarbete med ett antal mindre speditörer. Återigen är det där man hittar flexibilitet och engagemang för varje transport. Vi undviker de stora omlastningsterminalerna i Europa genom att lägga godset på rätt bil, innan det lämnar Sverige. Risken för förseningar och skador på godset minimeras därigenom.

* Fraktdragande vikt över 2500kg

Sjö & flyg

Vi löser era sjö och flygtransporter genom starka samarbetspartner som har en global täckning. Kontakta oss gärna för att få information eller prisuppgift.

Fjärrtrafik, distribution

Bud – direkt

En bud-transport, vad är det? För oss spelar det ingen roll om det är 30 kg eller 30 ton. En bud-transport är det när vi, utan tidsödande samlastningar eller omlastningar, kör direkt till mottagaren i Sverige eller utrikes. Ditt gods avgör vilket fordon som behövs.

Inrikes partigods

Sändningar på över 1000 kg* räknar vi som partigods. Genom ett väletablerat trafiknät når vi hela landet, varje dag.

* fraktdragande vikt över 1000kg

Lastning, lossning, stuffning

Lagringsytor

Vi kan idag erbjuda ca 5000 m2 lageryta.

Där finns möjlighet att lagerhålla era produkter, sköta omlastningar och leveranser efter avrop. Ni får en kundinloggning till vårt lagersystem där ni kan se saldo, ta fram statistik och beställa transporter. Allt efter behov och önskemål.

Lokal distribution

Vår lokala distribution består till stor del av mindre och medelstora partisändningar till helbilar och täcker större delen av Dalarna.

Hör av er om det finns frågor.

Specialtransporter

När en transport är lång, bred eller hög och inte får plats på en vanlig trailer eller bil och släp så övergår transporten till specialtransport. Vår transportavdelning kontaktas och pris och fordon avgörs från gång till gång.

Spännband, kätting med krok och kättingspännare

Rullstöd för plåtrullar upp till  5000 Kg

Dim: 1085X50 mm.
Avstånd mellan stoppklackar: 780 mm.

Levereras i par om 2 st.
Pris/par  Sek 500,00

Rullstöd vid transport

Spännband kapacitet 8000 kg

FCS-8000
Band 50 mm. Längd 0.5+ 9.5 m, med krok,
Spännband kapacitet  8000 Kg.

Sek  200,00 kr/st

Spännband

Samtliga priser är exklusive moms.

Avgifter & tilläggstjänster för inrikestransporter

Tillval Pris Kommentar
Avisering 70 kr
Budtransporter > 3,5 ton
Transport under 120 km 390 kr/tim Rundtur, Dmt tillkommer
Transport över 120 km 68 kr/mil Rundtur, Dmt tillkommer
Efterkravsavgift
Belopp < 15 000 kr 150 kr
Belopp > 15 000 kr 1% av efterkravsbeloppet
Extra bemanning
Vardag 8-17 235 kr Per man och påbörjad 30 min period, mindeb. 4 timmar
Lördag, Söndag, helgdag 440 kr Per man och påbörjad 30 min period, mindeb. 4 timmar
Expeditionsavgift 30 kr Pris per sändning
Faktureringsavgift 40 kr Pris per faktura
Farligt gods
0-1000 kg 150 kr
Viktklass 1 220 kr 2,5-5 ton
Viktklass 2-5 280 kr 5-20 ton
Viktklass 6-8 400 kr 21-
Felaktig kollimärkning 55 kr Ej läsbar streckkod. Tillägg per kolli.
Felaktig sändningsuppgift 100 kr Komplettering/ändring av obligatoriska uppgifter på kollimärkning/adressetikett samt i de fall sändningen till privatpersoner saknar bokad avisering.
Gotlandstillägg 0,4% av fraktkostnaden
Hämtning och terminalhantering av partigods Pris per ton i respektive viktintervall.
1000-2999 kg 485 kr
3000-4999 kg 287 kr
5000-20999 kg 208 kr
>21000 kg 122 kr
Inbärning
1-25 kg 75 kr
26-150 kg 140 kr
151-299 kg 230 kr
300-999 kg 320 kr
1000-2500 kg 510 kr
Kringtjänst terminal 350 kr Pris/timme
Kvittens 75 kr Pris/st
Lastning och lossning inte ordinarie arbetstid
Vardag 240 kr Per man och påbörjad 30-min period
Lördag, Söndag, helgdag 365 kr Per man och påbörjad 30-min period. Minsta debitering 4 timmar.
Mottagarfrakt 33 kr/mottagare
Ny utkörning 450 kr När fraktbetalaren förändrar transportuppdraget efter dess start. När en sändning inte kan levereras enligt uppdrag eller när fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad sändning.
Ommärkningsavgift 75 kr
Pallavgift 10 kr/pall
Temperaturkontrollerad transport Värme 25% av frakten
Terminalhyra
Lagring ute eller i tält
Pris/dygn 25 kr/ppl
Lagring i terminal Pris / dygn
1-3 dygn 70 kr/ppl
Från dygn 4 35 kr/ppl
Omlastningstaxa Partigods
1-3 ton 240 kr
3-10 ton 340 kr
10- ton 440 kr +20 kr/ton
Tidslossning 1500 kr
Trängseltillägg till Stockholm & Göteborg Gäller för styckegodssändningar till orter vars postnr börjar på 10-19, 40-44 samt 76.
1-99 kg 30 kr
100-999 kg 55 kr
1000-9999 kg 75 kr
10000-20999 kg 125 kr
21000-27999 kg 180 kr
> 28000 kg 260 kr
Udda ortstillägg Pris per sändning
<999 kg, Klass 1 159 kr
<999 kg, Klass 2 249 kr
<999 kg, Klass 3 329 kr
>999 kg, Klass 1 398 kr
>999 kg, Klass 2 648 kr
>999 kg, Klass 3 822 kr
Väntetid 450 kr Per påbörjad 30-min period.

Långgodsregler

Fraktberäkningsregler för långgods mellan 2,5 och 12 meter.

Bredd i cm Kg/längdmeter
1-40 200
41-80 400
81-120 650
121-160 970
161-240 1950

Plockbart långgods under 35 kg/kolli, med en längd av max 7 m, debiteras efter vikt max 3 kolli/sändning.

Terminaltaxa 2020

 

Tjänst Pris exkl moms Enhet
Container / trailerlyft till/från järnväg   310 sek / lyft
Container in i depå   170 sek / st
Trailer in i depå   350 sek / st
Flak in i depå   350 sek / st
Container ut ur depå   170 sek / st
Trailer ut ur depå   350 sek / st
Flak ut ur depå   350 sek / st
Lyft, ej i samband med järnvägstransport   350 sek / st
Lyft, in/ut tillfällig uppställning, av container   300 sek / st
Öppning av terminal utanför ord. öppettider 1740 sek / tillfälle
Terminaltruck, timdebitering 1325 sek / timme
Lastmaskin, timdebitering   720 sek / timme
Snöröjning järnvägsvagn   450 sek / st
Ursopning container/trailer   150 sek / st
Snörning av kapell   300 sek / st
Uppfällning av underkörningsskydd   150 sek / st
Rangering av ej hämtad trailer   350 sek / st
Rangering av för tidigt inlämnad trailer   350 sek / st
Tillfällig uppställning, dygn 1   185 sek / dygn
Tillfällig uppställning, dygn 2   370 sek / dygn
Tillfällig uppställning, dygn 3 och vidare   555 sek / dygn

 

Depåavtal enligt separata avtal.

Övriga tjänster enligt separata överenskommelser.

Ladda ned

Offertförfrågan

Fyll i formuläret här intill för att skicka efter en offertförfrågan.
  Kunder & referenser

  DB schenker logga
  Hallton logga
  Scandbook logga
  Hallbyggarna jonsereds logga
  SSAB logga
  LKAB Logga
  Atlas Copco logga

  Nyheter

  Nya trailers

  Fyra nya trailers ankom under veckan till vår kombiterminal och de går direkt in i vår intermodala linje mellan Borlänge och Luleå. Idag hanteras ca. 1800 trailers per år i det här intermodala flödet och efterfrågan ökar. Hållbarhet och klimatsmarta transporter är viktigt för oss på LOGS!

  LOGS blir ISO-certifierade

  Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har LOGS Logistics AB samt LOGS Terminal AB nu blivit certifierade enligt ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

  Scania förlänger avtalet med LOGS i ytterligare ett år

  Det treåriga avtalet mellan Scania och LOGS förlängs med ett år. I uppdraget ingår transporter mellan Scanias fabrik i Luleå och Scanias fabrik i Södertälje. I och med detta befäster LOGS sin position på transportmarknaden i Norrbotten.

  Fördjupat samarbete

  LOGS och Hallton har under en lång tid haft ett djupgående samarbete men har under 2018 tagit ett steg till, där vi förutom att vi löser alla Halltons transporter, också har valt att göra en gemensam marknadsföring på en av LOGS trailer. Vi ser båda parter att vi gynnas av en sån här aktivitet vilket [...]